Aardwarmte

Aardwarmte

Is aardwarmte een veilig en duurzaam alternatief voor aardgas?

Om de opwarming van de aarde voor toekomstige generaties tegen te gaan, heeft het kabinet in het klimaatakkoord besloten dat we naar een aardgasvrije samenleving moeten in 2050. Daarvoor heeft zij gemeenten, provincies en betrokken partijen gevraagd om dit samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te organiseren. Dat betekent onder meer dat Eneco de stadsverwarming gaat verduurzamen. Daarom gaat Eneco onderzoeken of aardwarmte een alternatief is voor het nu gebruikte aardgas. Het bedrijf Warmtebron Utrecht heeft het initiatief genomen om te kijken of er in de provincie Utrecht geschikte plekken zijn.

Warmtebron Utrecht startte onderzoek in 8 gemeenten in de provincie. Warmtebron heeft uiteindelijk in Nieuwegein een gebied gevonden dat zij geschikt vindt om verder te onderzoeken. In oktober heeft Warmtebron haar zoekgebied verkleind naar Nieuwegein. Het college van B&W heeft daarbij aangegeven om naar een gebied te kijken circa 1,5 kilometer in de omgeving van de WOS-locatie aan het kruispunt Batauweg/A.C. Verhoefweg/Symfonielaan en het daarbij gelegen stadsverwarmingsnet. De gemeente steunt dit onderzoek vanwege de gezamenlijke zoektocht en verantwoordelijkheid om alle huizen op termijn aardgasvrij te verwarmen. Belangrijke voorwaarde is: het móet veilig en op een maatschappelijk verantwoorde manier. Overigens vindt er niet alleen onderzoek in Nieuwegein plaats, ook op andere plekken in Utrecht (kijk op www.ico-aardwarmte.nl).

Op deze website van de gemeente vindt u informatie over het proces van besluitvorming. We staan aan het begin van dit proces en deze pagina wordt daarom steeds verder uitgebouwd. Doel is om u te informeren over de verschillende stappen, wat ze inhouden en hoe u met de gemeente en betrokken partijen in gesprek kunt.

Cookie settings