Aardwarmte

Proces

Het project is nog in de onderzoeksfase. Het is nog lang niet zeker dat er geboord gaat worden. We staan nu nog helemaal aan het begin; er is nog geen locatie bekend. Warmtebron moet eerst met een locatievoorstel en bijbehorende haalbaarheidsstudie komen. Warmtebron gaat in het onderzoeksrapport in ieder geval in beeld brengen welke locaties onderzocht zijn, en welke afwegingen per locatie zijn gemaakt. Daarna gaat de gemeente het rapport beoordelen. Dat betekent dat we met inhoudelijk experts, met betrokken inwoners en vervolgens met de gemeenteraad kijken of de belangen van de Nieuwegeinse inwoners voldoende beschermd worden. Dat betekent: het móet veilig én op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ook gaan we afspraken maken over schaderegelingen.

Hier vindt u een visuele weergave van de voorlopige stappen van het besluitvormingstraject en een globaal tijdspad tot eind 2021/begin 2022.

Als er nieuwe inzichten ontstaan vanuit het college, gemeenteraad of de stad, dan kunnen deze stappen een ander verloop krijgen. Als meer bekend is over het locatievoorstel en de Haalbaarheidsstudie volgt een uitwerking van de processtappen voor de gemeentelijke besluitvorming. Er komt dan ook een planning en we stellen momenten vast waarop u met de gemeente in gesprek kunt gaan.

Spring naar:

Cookie-instellingen