Schansen-Noord

 

 

 

 

 

Buurtaanpak Schansen-Noord

Waarom deze vernieuwing?

De Schansen-Noord in de wijk Fokkesteeg is de vierde buurt in Nieuwegein die de gemeente wil opknappen. De eerste woningen werden bijna 40 jaar geleden opgeleverd en de wijk is dan ook toe aan vernieuwing. De gemeente Nieuwegein is haar buurten duurzaam aan het vernieuwen zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen. Daarvoor kijkt de gemeente komend jaar samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wat er nodig is om de openbare ruimte van Schansen-Noord leefbaarder te maken. Het gaat daarbij om het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting.