Buurtaanpak Schansen-Zuid

Betere Buurten Schansen-Zuid

Samen werken we aan de vernieuwing van Schansen-Zuid. We hebben heel veel bewoners gesproken en zijn een paar keer teruggegaan met ontwerpvoorstellen. Hierop hebben we veel reacties gehad. Nu is het ontwerp voor de buurt definitief. Het is tijd voor de uitvoering. Daar hoort ook veel reken- en tekenwerk bij, dus het duurt even voordat er echt gewerkt wordt in de buurt. Ondertussen werken we samen met verschillende bewoners wel gewoon door aan initiatieven in de buurt, zoals activiteiten en het aanleggen van een gezellig pleintje.

Definitief ontwerp

Het plan voor Schansen-Zuid dat in de zomer aan de buurt is gepresenteerd is verder uitgewerkt. Hierbij zijn ook de materialen en plantensoorten bepaald. Ook is een aantal wijzigingen opgenomen in het plan. Deze wijzigingen zijn voortgekomen uit opmerkingen van bewoners, technische realiseerbaarheid of beleid van de gemeente.

Download hier het definitieve ontwerp.

De wijzigingen kunt u hier bekijken

Cookie-instellingen