Buurtaanpak Schansen-Zuid

Proces

Stap 1: Kennismaken

Inhoud

Bewoners en gemeente leren elkaar beter kennen.

Bewoners vertellen hun ideeën, wensen en dromen voor de buurt.

 

 

Vorm

Bewoners doen mee en delen hun ideeën, via bijeenkomsten en/of online.

De gemeente doet onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld groen en straten.

Doel

Een kansenkaart met alle ideeën.

Een buurtvisie samen met bewoners.

Het beginpunt van het ontwerp.

Stap 2: Ontwerp maken

Inhoud

De ontwerpers van de gemeente maken een schetsontwerp dat zij na elke stap met bewoners bespreken.

Plannen die niet hoeven te wachten worden uitgevoerd

Vorm

Het schetsontwerp kan bekeken worden, online en offline.

Bewoners geven hun reactie

Ontwerpers verwerken de reacties in een nieuwe versie.

Er wordt gewerkt aan de eerste veranderingen.

Doel

Een voorlopig ontwerp dat door de burgemeester en wethouders beoordeeld wordt.

Stap 3: Uitvoeren

Inhoud

Nadat het ontwerp goedgekeurd is begint de uitvoering. De buurt wordt vernieuwd.

Vorm

De gemeente is aan het werk. Dat geeft soms overlast.

Doel

De buurt past bij de bewoners en is klaar voor de toekomst.

Spring naar:

Cookie-instellingen