Borging transformatieagenda

Ter voorbereiding op het gesprek dat wij op 18 maart met u gaan hebben over de ontwikkelingen in het sociaal domein en de onderzoeken uitgevoerd door het SCP en AEF, hebben wij  onze input in een presentatie verwerkt. U kunt deze presentatie vooruitlopend op de avond, thuis bekijken. Op de avond zelf zal de dialoog dan alle ruimte krijgen. Om deze reden sluiten wij ons verhaal af met een aantal reflecties en dilemma’s waarover wij graag met u van gedachten wisselen. De presentatie kunt u bekijken op YouTube.

Cookie-instellingen