Woningbouw in Stationsgebied City

Woningbouw in Stationsgebied City

Het Stationsgebied in City Nieuwegein wordt vernieuwd. Er komt een nieuw modern knooppunt voor tram en bus, met woningen en goede loop- en fietsroutes. Hiermee maken we City levendiger, aantrekkelijker, groener en duurzamer.

De woningnood in Nieuwegein is groot en de binnenstad is bij uitstek geschikt om nieuwe woningen te bouwen. Dicht bij de winkels, voorzieningen en het openbaar vervoer. FRESCH Real Estate en BRIDGES Real Estate hebben samen plannen gemaakt voor de bouw van 450 woningen in het Stationsgebied City. Bij de gemeente hebben ze gezamenlijk een principeverzoek ingediend voor deze woningbouw. De gemeente heeft hierover nog geen besluit genomen. Verschillende afdelingen van de gemeente gaan de plannen bekijken. De ontwikkelaars zijn ook benieuwd wat u van de plannen vindt. U kunt de plannen inzien via de menuknop "Bouwplan" op deze website. Als u dat wilt kunt u ook een reactie geven via de menuknop "Meedoen".

Wat gebeurt er met uw reactie?

Als u het formulier op deze website onder de menuknop "Meedoen" invult, komt uw reactie bij de ontwikkelaar en de gemeente terecht. Uw reactie en die van anderen worden in een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Dit gebeurt ook met de bevindingen van de afdelingen van de gemeente. Het college besluit vervolgens of zij met het principeverzoek kan instemmen. De officiële vergunningenprocedures volgen daarna.

Cookie-instellingen