Schansen-Noord

Meedoen

Sinds mei 2018 zijn er  belangrijke stappen gezet naar een gezamenlijk plan hoe de openbare ruimte in de buurt vernieuwd kan worden. Alle ideeën en/of verbeterpunten die zijn ingediend, kunt u via deze link terug vinden op de bewonersparticipatiekaart en zijn gecategoriseerd op thema.

Kansenkaart

De gemeente heeft alle ideeën en/of verbeterpunten samengebracht in een kansenkaart voor de buurt. Hierin staat aangegeven welke inhoudelijke opgaven en kansen we zien als het gaat om het duurzaam vernieuwen van de buitenruimte van Schansen-Noord.