Ik ben Nieuwegein
Nieuwegein op de kaart
Betere Buurten
Buurtaanpak Sluyterslaan
Klimaatneutraal 2040
Winkelvisie
Omgevingsvisie

Proces

Waarop moet de gemeente een mogelijke aardwarmtelocatie toetsen?

De uitkomsten van twee aardwarmtelabs

Onder welke specifieke voorwaarden kan aardwarmtewinning veilig en maatschappelijk verantwoord ingezet worden om de stadsverwarming van de Nieuwegeinse huizen te verduurzamen? Daarover gingen we in gesprek tijdens twee aardwarmtelabs. Op woensdag 14 april spraken we verschillende inwoners en op 22 april was het onderwerp van gesprek tijdens de Avond van de Raad.

Doel van deze werksessies was om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming.

Verslagen 14 april

Verslag algemene bijeenkomst en deelsessie 1

Verslag deelsessie 2

Verslag deelsessie 3

Overzicht van de input door deelnemers over indicatoren

Wilt u de bijeenkomsten integraal bekijken op video? Stuur ons dan een e-mail via: verduurzamenstadsverwarming@nieuwegein.nl

Werken aan concrete indicatoren

Het college van B&W werkt aan een algemeen geldend afwegingskader om locaties voor aardwarmtewinning te kunnen beoordelen op basis van criteria, zodat het college en de raad een zorgvuldige afweging kunnen maken en kunnen toetsen of een locatie die een initiatiefnemer voordraagt, geschikt is. De gesprekken in de zogenoemde aardwarmtelabs zijn een vervolg op besluitvorming door de raad. 

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel voor een afwegingskader behandeld. In een raadsbreed aangenomen, geamendeerde raadsbesluit heeft de raad het college de opdracht gegeven om het voorgestelde afwegingskader nader uit te werken, in samenspraak met de stad, deskundigen en de raad. Hiervoor is de eerder opgehaalde inbreng uit de gesprekken met de stad en de raad de basis. Zo is tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken in het najaar 2020 door inwoners een belangrijke basis gelegd. Het aangescherpte afwegingskader wordt in juli 2021 opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hieronder ziet u de globale processtappen, de tijdslijn van de besluitvorming is gewijzigd. Binnenkort wordt deze aangepast.

Planning Lean-project

Spring naar:
Datum:
Locatie:
20:00 - 22:00

Digitale avond van de raad, waarin de raad debatteert om op 28 januari een definitief besluit te nemen.  Lees meer over Avond van de Raad

2021-01-14 14 Jan 2021 2021-01-14  -  14 Jan 2021
Datum:
Locatie:
19:30 - 21:30

Doel van deze werksessies is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming. Lees meer over Warmtelabs (deel 1)

2021-04-14 14 Apr 2021 2021-04-14  -  14 Apr 2021
Datum:
Locatie:
19:30 - 22:30

Doel van deze werksessies is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming. Lees meer over Aardwarmtelabs (deel 2, Avond van de Raad)

2021-04-22 22 Apr 2021 2021-04-22  -  22 Apr 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De raad besluit over de afwegingscriteria aardwarmte. Lees meer over Raadsbesluit over afwegingscriteria aardwarmte

2021-05-01 01 May 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het principebesluit van de raad over de voorkeurslocatie WBU, inclusief besluit tot aanvang van onderhandelingen. Lees meer over Principebesluit raad over voorkeurslocatie

2021-05-01 01 May 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Begin 2021: Beoordeling MER door ministerie van economische zaken (EZK) Lees meer over Beoordeling MER door ministerie van economische zaken (EZK)

2021-05-01 01 May 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Voorjaar 2021: Aanvraag en beoordeling: • Omgevingsvergunning (EZK) • Winningsvergunning (EZK) • Waterwetvergunning (waterschap Stichtse Rijnlanden) Lees meer over Aanvraag en beoordeling vergunningen

2021-05-01 01 May 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Zomer 2021: Proces omgevings- en winningsvergunning (EZK) Lees meer over Proces omgevings- en winningsvergunning (EZK)

2021-05-01 01 May 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
14:30 - 15:00

Vaststellen concept huurovereenkomst en randvoorwaarden Lees meer over Vaststellen concept huurovereenkomst en randvoorwaarden

2021-09-01 01 Sep 2021 2021-09-30  -  30 Sep 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Besluitvorming over ontwerpverklaring van geen bedenking Lees meer over Besluitvorming over ontwerpverklaring van geen bedenking

2021-09-23 23 Sep 2021 2021-09-23  -  23 Sep 2021

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.