Erfgoedvisie

Achtergrond

Nieuwegein mag dan nog jong zijn, historisch erfgoed is er volop! Zoals de archeologische vondsten uit de Swifterbantcultuur en de vele oude dijken, (water)wegen en forten. Ook levert het stedelijke Nieuwegein nieuw erfgoed. Met veel zorg ontworpen woonerven en bedrijfsgebouwen kunnen waardevol zijn om voor de toekomst te behouden. Een belangrijk deel van het toekomstige UNESCO werelderfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in Nieuwegein. De historische waterwerken van de stad krijgen een nieuw hoofdstuk met de aanleg van de nieuwe kolk in het Lekkanaal. Wie door de gemeente fietst of wandelt en om zich heen kijkt, wordt verrast door het oude en jonge erfgoed. Soms verstopt, soms goed zichtbaar.

De gemeente Nieuwegein staat aan de vooravond van haar 50-jarig bestaan op 1 juli 2021; een halve eeuw waarin een weids en dorps buitengebied veranderde in een stedelijk, maar ook groen landschap met bedrijven, woningen en parken.

Waarom een visie op erfgoed?

Nieuwegein blijft volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat inwoners en gasten de waardevolle en bijzondere plekken in en historische verhalen over de gemeente leren kennen, zien én beleven; zowel het erfgoed boven als onder de grond. Historische gebouwen krijgen nieuwe functies en worden met elkaar verbonden door routes en bij evenementen wordt gebruik gemaakt van erfgoedlocaties en Nieuwegeinse verhalen. Innovatie gaat samen met zorg voor het verleden. Nieuwegein is een gemeente waar mensen fijn wonen in een groene omgeving, waar bedrijven kunnen gedijen en schepen varen; én waar inwoners en gasten verrast en omringd worden door historische parels.

Om dit te kunnen bereiken en behouden, is het nodig het culturele erfgoed van Nieuwegein mee te wegen in ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor is overkoepelend erfgoedbeleid met heldere ambities en duidelijke ruimtelijke waarden noodzakelijk. Welk Nieuwegeins erfgoed vinden wij belangrijk om voor de toekomst te behouden? Welke verhalen willen wij vertellen?

Wat zijn de ambities?

Nieuwegein wil de Erfgoedvisie inzetten om de volgende ambities te realiseren. Deze ambities zijn geformuleerd in samen spraak met cultuur- en erfgoedpartners uit de stad.

De ambities van de Erfgoedvisie van Nieuwegein

Hoe is de Erfgoedvisie ontstaan?

Ambities, thema’s en bijbehorende kansen kwamen in samenwerking met inwoners, samenwerkingspartners en betrokkenen bij het erfgoed van Nieuwegein tot stand. Door middel van een inwonerenquête en bijeenkomsten peilden we de interesse in erfgoed onder de inwoners en konden we kansen voor de omgang met erfgoed formuleren. Van 4 december tot en met 15 januari kunt u uw laatste reactie op het eindresultaat van de erfgoedvisie geven. Lees verder onder ‘Meedoen’.

Cookie-instellingen