Erfgoedvisie

Erfgoedvisie

De vondst van 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat zien, maar ook forten en kastelen. Het zijn voorbeelden van bijzonder historisch erfgoed in Nieuwegein. Wie door Nieuwegein fietst of wandelt en om zich heen kijkt, wordt verrast door het oude en jonge erfgoed. Het is belangrijk dat bewoners en bezoekers de bijzondere plekken en historische verhalen leren kennen, zien en beleven. Welk Nieuwegeins erfgoed vinden wij belangrijk om voor de toekomst te behouden? En welke verhalen willen we vertellen? Samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners stelt de gemeente de ambities en kansen voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op.

Het college van B&W geeft de concept erfgoedvisie vrij voor inspraak. Er is van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het eindresultaat. U kunt de conceptvisie hier downloaden en deze ligt vanaf 4 december ook ter inzage bij de receptie in het Stadshuis.

Bewonersavond

Dinsdagavond 11 december was er in Fort Vreeswijk (ruimte Rondeel) een bewonersavond over de ambities, thema’s en kansen uit de erfgoedvisie.

Reageren?
Op de concept erfgoedvisie kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. U kunt een inspraakreactie indienen in de periode dat de concept erfgoedvisie ter inzage ligt, dat is van 4 december 2018 tot en met 15 januari 2019. Een reactie is zowel schriftelijk als mondeling mogelijk. U vindt het concept erfgoedvisie onder 'Documenten'. Uw schriftelijke reactie richt u aan:  Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein – Erfgoedvisie, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het mag ook per e-mail via gemeente@nieuwegein.nl. Wilt u een afspraak maken voor een mondelinge reactie, dan kunt u contact opnemen met Vera Driessen, beleidsadviseur erfgoed, op 030-607 15 09.

Kasteel Rijnhuizen
Kasteel Rijnhuizen