Erfgoedvisie

Meedoen

Op de concept Erfgoedvisie kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. U kunt een inspraakreactie indienen in de periode dat de concept Erfgoedvisie ter inzage ligt, dat is van 4 december 2018 tot en met 15 januari 2019. Een reactie is zowel schriftelijk als mondeling mogelijk. U vindt het concept Erfgoedvisie onder 'Documenten'.

Uw schriftelijke reactie richt u aan  Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein – Erfgoedvisie, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het mag ook per mail via gemeente@nieuwegein.nl.

Wilt u een afspraak maken voor een mondelinge reactie, stuur dan een e-mail of neem contact op met de afdeling Ruimtelijk Domein via telefoonnummer 14 030.