Erfgoedvisie

Proces

Jump to:
Date:
Location:
08:00 - 23:00

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van het gemeentelijk erfgoedbeleid start met de concept erfgoedverordening 2020 en het erfgoedregister. Read more about Inspraakperiode Erfgoedverordening

2020-05-19 19 May 2020 2020-06-30  -  30 Jun 2020
2019-04-01 01 Apr 2019 2019-04-01  -  01 Apr 2019
2019-01-31 31 Jan 2019 2019-01-31  -  31 Jan 2019
Date:
Bewonersavond Erfgoedvisie
Location: Fort Vreeswijk
19:45 - 21:30

Datum: Dinsdag 11 december Tijd: 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Locatie: Fort Vreeswijk Read more about Bewonersavond Erfgoedvisie

2018-12-11 11 Dec 2018 2018-12-11  -  11 Dec 2018
Date:
Location:
09:00 - 17:00

Het college van B&W geeft de erfgoedvisie vrij voor inspraak. Belangstellenden hebben van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het eindresultaat. Read more about Inspraakperiode

2018-12-04 04 Dec 2018 2019-01-15  -  15 Jan 2019
Date:
Bijeenkomst met erfgoedinstellingen en culturele partners
Location:
15:00 - 17:30

Deze bijeenkomst stond in het teken van gesprek met partners over de ambities voor de erfgoedvisie. De betrokkenen hebben hun input gegeven. Het was ook een moment om kansen te benoemen en te delen wie nodig zijn voor de realisatie ervan. Read more about Bijeenkomst met erfgoedinstellingen en culturele partners

2018-11-13 13 Nov 2018 2018-11-13  -  13 Nov 2018

Cookie settings