GroenstructuurplanHet Groenstructuurplan ontvouwt de waardevolle groene gebieden van de stad

Groenstructuurplan

Het Groenstructuurplan ontvouwt de waardevolle groene gebieden van de stad. De gemeente streeft naar het behoud en verdere ontwikkeling van een kwalitatief goede en goed beheerbare groenstructuur waarin alle functies een plaats krijgen. Het openbaar groen staat steeds vaker onder druk door plannen voor herinrichting van de openbare ruimte, plannen van inwoners, woningbouw (bijvoorbeeld door extra parkeerdruk en omdat we met meer inwoners gebruik gaan maken van de openbare ruimte), uitbreiding van wegen, enzovoort. Door vast te stellen welke groene gebieden van grote waarden zijn, vinden we tegelijkertijd op andere locaties ruimte voor andere invullingen.

Nieuws