Klimaatneutraal Nieuwegein 2040

Op weg naar een energieneutrale stad

Het vraagstuk van energie houdt ook bewoners en ondernemers bezig. Energie opwekken kun je zelf doen, maar het kan ook op wijk- of gebiedsniveau, samen met buren of bedrijven. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, windenergie, aardwarmte, hout of biogas.
Tegelijkertijd wordt de urgentie voor energietransitie steeds meer gevoeld, bijvoorbeeld de urgentie om onze CO2 uitstoot te verminderen of om de doelstellingen in het Energieakkoord te halen.

Dat is de reden dat de gemeente Nieuwegein samen met inwoners en ondernemers de vraag wil verkennen wat er nodig is om als gemeente onafhankelijk te worden van externe energiebronnen, bijvoorbeeld door energiebesparing of het opwekken van energie. De gemeente Nieuwegein wil namelijk in 2040 een energieneutrale stad zijn en werkt aan een routekaart om daar te komen.

Deze routekaart maken we graag samen met u!

Cookie settings