Proces

De resultaten worden verwerkt in een concept Routekaart Klimaatneutraal Nieuwegein. Deze Routekaart zal in een raadsvoorstel aangeboden worden begin 2017.

Resultaat is dan:

Inzicht in globale routes om klimaatneutrale stad te worden en wat daarvoor de opgaven zijn per doelgroep/thema (bijvoorbeeld: energiezuinige huurwoningen, verduurzamen stadsverwarming);

Inzicht in draagvlak bij belangrijke actoren;

Inzicht in subdoelen voor 2020 en 2030 en in een aantal acties voor komende jaren.

Nadere uitwerking van de routes volgt na vaststelling van de Routekaart door de gemeenteraad. De Routekaart is een dynamisch document. Zoals het zich nu laat aanzien bestaat de dynamiek eruit dat de Routekaart om de 4 of 5 jaar wordt bijgesteld, waarbij het moment afhankelijk is van nieuwe ontwikkelingen.

Spring naar:

Cookie-instellingen