Mobiliteitsvisie

Achtergrond mobiliteitsvisie

Toekomst van mobiliteit

Het huidige netwerk van wegen, openbaar vervoer en fietspaden is ontwikkeld in een tijd waarin een stad met 50.000 inwoners werd voorzien. Inmiddels is Nieuwegein uitgegroeid tot een stad met circa 63.000 inwoners en 43.000 arbeidsplaatsen. Dit leidt ertoe dat de verkeersdrukte op bepaalde plekken groter is dan gewenst. De Mobiliteitsvisie 2030 biedt een antwoord op hoe de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein er in 2030 uitziet. De visie richt zich op het aanpakken van verkeersdrukte, het bereikbaar en verkeersveilig houden van Nieuwegein, ook na verdere groei in woningen en bedrijven. Daarbij is het van belang dat zowel mensen met als zonder beperking zich goed kunnen verplaatsen. Mobiliteit gaat ook over het bijdragen aan ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor de toekomst is ook veranderende mobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s, carpoolen) een belangrijk thema.

Cookie-instellingen