Mobiliteitsvisie
Submenu

Waarom een mobiliteitsvisie?

De huidige wegen en fietspaden zijn aangelegd toen er 50.000 mensen in Nieuwegein woonden. Zoveel mensen kan het netwerk goed aan. Maar de stad is gegroeid en blijft ook groeien. Inmiddels zijn er ongeveer 63.000 inwoners en 43.000 werkplekken. Dat zorgt ervoor dat de verkeersdrukte op sommige plekken groter is dan we willen.

Belangrijke thema's

Nieuwegein moet ook in 2030 veilig en bereikbaar zijn. De Mobiliteitsvisie 2030 legt uit hoe de gemeente dat voor zich ziet, ook als het aantal woningen en bedrijven toeneemt. We willen dat mensen met en zonder beperking zich goed kunnen verplaatsen. Leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid zijn thema’s in onze mobiliteitsvisie. Voor de toekomst is ook veranderende mobiliteit belangrijk. Denk aan deelfietsen, deelauto’s en carpoolen.

Cookie-instellingen