Natuurkwartier

Achtergrond

Natuurkwartier: een nieuwe fase

Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier Nieuwegein. Op dit gebied, ter grootte van 6 hectare vind je onder andere kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, museum Warsenhoeck, een natuurspeeltuin, de poldermolen en een Proevtuin. De gemeente wil samen met partners dit unieke gebied naar een nieuwe fase brengen, zodat meer mensen in Nieuwegein en zeker ook daar buiten hier kunnen recreëren, leren en werken.

Samenwerken: natuur, educatie, erfgoed & participatie

Het Natuurkwartier is een belangrijke groene en duurzame waarde binnen Nieuwegein. Het biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek om in samenhang activiteiten te ontplooien. Om de continuïteit van het Natuurkwartier te kunnen waarborgen is naast een samenhangend en aantrekkelijk activiteitenaanbod ook een aantrekkelijke verblijfsfunctie nodig.

Van ideeën naar plan van aanpak

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan de concrete realisering van een toekomstbestendig Natuurkwartier. Er zijn in 2015 veel ideeën en beelden opgehaald door middel van inwonersenquête, verkennende gesprekken, bijeenkomsten en activiteiten. Deze zijn meegenomen in de verdere uitwerking om te komen tot plan voor realisatie.

Cookie-instellingen