Natuurkwartier

Natuurkwartier

Waarom deze vernieuwing?

Het Natuurkwartier biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek om in samenhang activiteiten te ontplooien. De gemeente heeft samen met de inwoners, betrokkenen en geïnteresseerde partijen onderzocht hoe de kwaliteit van het Natuurkwartier verder kan verbeteren. Deze ontwikkeling komt tegemoet aan de ideeën en wensen van inwoners en initiatiefnemers en draagt bij aan de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het gebied.

Cookie-instellingen