Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City

ABC-locatie

Animatie 

Speelt de animatie niet af? Klik dan hier!

Met de ABC-locatie wordt het terrein tussen Cityplaza, de trambaan en de Zuidstederweg bedoeld. Ook het gebouw van 'De Hypotheker' hoort hierbij. Doordat de aangrenzende trambaan verlegd wordt en er daarnaast een nieuw bus- en tramstation komt, verandert hier de situatie. Daarom wordt ook deze plek meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan, ook al zijn er nog geen concrete bouwplannen. 

Bestemmingsplan 

Dit is wat het ontwerpbestemmingsplan over deze plek zegt: 

"Het ABC-complex ligt tegen Cityplaza aan en heeft een expeditiezijde tegen de huidige trambaan en de Weverstede. In het OOB (Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad, 2005) is al het uitgangspunt geformuleerd dat deze zijde een voorzijde dient te worden. Met de toekomstige verlegging van de trambaan en de realisatie van Blok B1 veranderd de situatie en is aanpassing van de geldende bestemming noodzakelijk om een goede stedenbouwkundige samenhang te krijgen met de omgeving. In het bestemmingsplan wordt variatie in de hoogte van de bebouwing in aansluiting op de omgeving beoogd. Op twee locaties kan hogere bebouwing tot maximaal 32 m en 50 m worden gerealiseerd en is de resterende bebouwing maximaal 20 m hoog waarbij aan de entree van Cityplaza een lagere bouwhoogte van 17m is opgenomen om de schaduwwerking op het entree pleintje van City Plaza te beperken. De hoogste bebouwing is voorzien aan de Weverstede tegenover het huidige pand Weverstede 1-3 (de Hypotheker). Weverstede 1-3 zal worden aangekocht om de Kolfstedetunnel te kunnen aanpassen en aan te sluiten op de nieuwe doorgaande noord-zuid fietsroute naast het tramspoor. Naast de fietsroute zal een plantsoen worden gerealiseerd met verblijfskwaliteit. 

De rand van de ABC-locatie heeft de bestemming Centrumdoeleinden en er is ruimte voor een grote openbare fietsenstalling van ca. 1.000 m2 voor bezoekers van Cityplaza en passagiers voor het OV-knooppunt. Naast de entree van woningen en de ingang van de expeditie is er ruimte voor detailhandel, horeca en commerciële voorzieningen. Aan de Weverstede ligt de plint op 7m van de rijloper van de Weverstede, maar is de uitwerking van de rooilijn afhankelijk van goede oplossing voor de inpandige expeditie en de ondergrondse infrastructuur. Het terugleggen van de plint aan de Weverstede wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan (afwijkingsbevoegdheid). Aan de trambaan is het verplicht om aansluitend te bouwen in de rooilijn tot de hoek met de entree van Cityplaza. Dit om de  stedenbouwkundige samenhang te borgen. Boven de plint is ruimte voor een woonprogramma bestaande uit maximaal 200 woningen." (Pagina 24 in het "bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein - ontwerp": klik hier voor het document.)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.