Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City
Submenu

City West

Speelt de animatie niet af? Klik dan hier

City West is het gebied tussen de trambaan, de Kapittelstede, Zuidstedeweg en de A.C. Verhoefweg. Dit zegt het ontwerpbestemmingsplan over City West: 

"In City West is voorzien in een binnenstedelijk woonmilieu met een hoge dichtheid en een groene en duurzame uitstraling dat aansluit op het bestaande stadscentrumgebied. Het onderscheidt zich door de nabijheid van een OV-knooppunt en het winkel- en voorzieningen gebied. Het bestemmingsplan voorziet in een bouwvolume van maximaal 80.000 m2 bvo (exclusief auto- en fietsparkeren). De woningen, met daaronder levendige en gevarieerde plinten, moeten bijdragen aan de versterking van het binnenstedelijke woonmilieu van Nieuwegein City.

In het bestemmingsplan is getracht zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden aan toekomstige ontwikkelingen, maar ook bepaalde stedenbouwkundige aspecten te borgen. Het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan heeft een basishoogte van maximaal 20 meter en volgt de rooilijnen aan de buitenzijden, de Zuidstedeweg, de A.C.  Verhoefweg, de Spoorstede en de Kapittel/Schouwstede. Daarnaast mogen er hogere gebouwen worden gerealiseerd waarvoor een zonering is vastgelegd. De hoogste gebouwen kunnen worden gerealiseerd aan de Zuidstedeweg en er wordt afgebouwd in maximale bouwhoogte richting de Spoorstede. Er is voorzien in één hoogteaccent op het schaalniveau van City. Dit hoogte-accent is  gesitueerd op de kruising van de Zuidstedeweg en de A.C. Verhoefweg en markeert hiermee deze belangrijke kruising van de hoofdwegen van Nieuwegein en de zuidwesthoek City. De andere hoogte-accenten markeren de kruising van de Zuidstedeweg met de Doorslag en de zuidoosthoek van City en de kruising met de Koekoekslaan waar de tram City binnenkomt vanaf het zuiden.

Door de afbouw in maximale bouwhoogte wordt de schaduwwerking richting de buurt aan de noordzijde van de Spoorstede zoveel mogelijk beperkt naar de omliggende woningen. Het is mogelijk om een aantal accenten tot 36m te realiseren. Bezonning en uitzicht van de appartementen aan de watergang naast de Spoorstede worden hiermee geborgd, de minimale afstand tot de bebouwing is 38m. Rond Borgstede 54-159 is de hoogte van de bebouwing zodanig dat een goede bezonningssituatie wordt geborgd. Aan de zuidzijde is de bouwhoogte gemaximeerd tot 20m op een afstand van ca. 17m, deze bouwhoogte sluit aan bij de huidige bouwhoogte van het kantoorgebouw Zadelstede. 

Naast de zonering van de hoogte worden er beperkingen gesteld aan  de volumes en hoogtes van gebouwen zodat er een levendige menging ontstaat van hogere en lagere bebouwing met voldoende
hoogwaardige groene openbare ruimte. De hoogte-accenten en andere gebouwen worden slanker naarmate ze hoger worden en zijn boven een hoogte van 25-30 m (afhankelijk van de locatie) beperkt tot een footprint van maximaal 550 m2. De adressering van de bebouwing aan de openbare ruimte is van groot belang. Het gaat dan om de doorgaande Stadsassen (Zuidstedeweg, de A.C. Verhoefweg), de Kapittelstede met het Stationsplein en de Spoorstede. De doorgaande stadsassen dienen begeleid te worden het gevarieerde en hoogwaardige bebouwing waarmee het centrum-stedelijke karakter van het gebied wordt benadrukt.
" (Pagina 25 in het "bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein - ontwerp": hier in te zien.) 

Omgevingskwaliteitsplan

Wat het Omgevingskwaliteitsplan zegt over City West komt in grote mate overeen met de tekst uit het ontwerpbestemmingsplan. Pagina's 17 tot en met 20 van het Omgevingskwaliteitsplan gaan over City West. Het Omgevingskwaliteitsplan is hier in te zien

Volg ons ook op social media

          

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.