Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City

  Terug naar home  

Omgevingskwalititeitsplan Binnenstad (City) Nieuwegein

We willen van City de meest duurzame binnenstad van Nederland maken, met ruimte voor veel extra woningen en groene mobiliteit zoals de fiets en het openbaar vervoer. Het ontwerpbestemmingsplan legt daarvoor vast hoe we City willen inrichten en wat voor gebouwen er mogen komen.

Maar om onze ambities te kunnen realiseren, moeten de gebouwen en de openbare ruimte met aandacht voor duurzaamheid ontwikkeld worden. Dat betekent dat we de stad niet als een verzameling losse gebouwen kunnen zien, maar moeten behandelen als een samenhangend geheel. Het Omgevingskwaliteitsplan Binnenstad (City) Nieuwegein legt de eisen vast waar de gebouwen en de openbare ruimte aan moeten voldoen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat de eisen zijn als er in City mag worden gebouwd. 

Het omgevingskwaliteitsplan is gekoppeld aan het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein dat nu in procedure gaat. Omdat de Doorslagzone, de bebouwing in het Stationsgebied (Blok B1) en de locatie Point of View al verder in de ontwikkeling zijn, heeft het hier geen betrekking op. 

Het omgevingskwaliteitsplan staat hiernaast onder 'documenten'. 

Cookie-instellingen