Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan bouwt voort op het Koersdocument 2017 en de Gebiedsopgave City 2019, waarin de mening van de Nieuwegeiners door verschillende co-creatiesessies is meegenomen. De ambities en uitgangspunten uit deze documenten, zijn waar mogelijk vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. 

De zienswijzetermijn is gesloten

 

Wat is de volgende stap? 

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast, zodat het algemeen geldend wordt voor de binnenstad. Maar voor die tijd heb je nog de mogelijkheid om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en je mening erop te geven: dat noemen we 'een zienswijze indienen'. Het ontwerpbestemmingsplan lag van 5 november tot 16 december 2020 ter inzage. Tijdens deze termijn van ter inzage legging kon je een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. 

Je kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via deze site, of via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPBI2017-ON01.

Als de inzageperiode voorbij is, worden de zienswijzen behandeld door de gemeente. Daarna beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 

Participatie Ontwerpbestemmingsplan 1

Hoe kan ik een zienswijze indienen? 

De zienswijzetermijn is gesloten

 

 

Een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan wordt ook wel een zienswijze indienen genoemd. Voor het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein en alle documenten die daarbij horen, kon iedereen van 5 november tot en met 16 december 2020 een zienswijze indienen. Dat kan zowel per post, mondeling, als online. 

De zienswijzetermijn is gesloten

 

Heb je vragen over het ontwerpbestemmingsplan of het omgevingskwaliteitsplan? Kijk dan op de vragenpagina, of ga naar het vragenformulier

 

Cookie-instellingen