Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan bouwt voort op het Koersdocument 2017 en de Gebiedsopgave City 2019, waarin de mening van de Nieuwegeiners door verschillende co-creatiesessies is meegenomen. De ambities en uitgangspunten uit deze documenten, zijn waar mogelijk vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. 

Wat is de volgende stap? 

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast, zodat het algemeen geldend wordt voor de binnenstad. Maar voor die tijd heb je nog de mogelijkheid om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en je mening erop te geven: dat noemen we 'een zienswijze indienen'. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 5 november tot 16 december ter inzage. Tijdens deze termijn van ter inzage legging kan je een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. 

Je kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via deze site, of via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPBI2017-ON01.

Als de inzageperiode voorbij is, worden de zienswijzen behandeld door de gemeente. Daarna beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 

Participatie Ontwerpbestemmingsplan 1

Hoe kan ik een zienswijze indienen? 

Digitaal 

Een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan wordt ook wel een zienswijze indienen genoemd. Voor het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein en alle documenten die daarbij horen, mag iedereen een zienswijze indienen. Dat kan zowel per post, mondeling, als online. Zoals gezegd, je kan alleen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en het omgevingskwaliteitsplan ter inzage liggen, dus van 5 november tot en met 16 december.

Digitaal een zienswijze indienen gaat vanaf 5 november via het formulier "Zienswijze ruimtelijke plan(nen)" op de site van de gemeente Nieuwegein. Dat kan je zowel als particulier als bedrijf invullen. In het formulier kan je je zienswijze opschrijven, of uploaden als Word-bestand. Als je je emailadres invult, krijg je automatisch een bevestiging en kopie van je inspraakreactie. 

Schriftelijk of mondeling

Liever schriftelijk of mondeling reageren? Een schriftelijke zienswijze kan je per post indienen door hem te adresseren aan Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van "zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein (en/of Ontwerpbesluit hogere waarden)." 

Ook kan je mondeling je zienswijze geven. Maak daarvoor een afspraak met Martijn Broersma (06-11790572) of Agnes Lont-Benjamins (06-11270583) van de afdeling Ruimtelijk Domein. Je kan ook een afspraak maken door een email te sturen naar gemeente@nieuwegein.nl. 

Heb je vragen over het ontwerpbestemmingsplan of het omgevingskwaliteitsplan? Kijk dan op de vragenpagina, of ga naar het vragenformulier

 

Cookie-instellingen