Ik ben Nieuwegein
Nieuwegein op de kaart
Betere Buurten
Buurtaanpak Sluyterslaan
Klimaatneutraal 2040
Winkelvisie
Omgevingsvisie

Oudste baby

De oudste baby van Nederland, gevonden in Nieuwegein, is een meisje! We vragen u en jou om een naam voor haar en haar moeder te kiezen. Het stemmen kan tot en met vrijdag 1 maart. Op internationale vrouwendag, vrijdag 8 maart, maken we de namen bekend.
 
Er zijn door drie partijen namen voorgesteld voor moeder en baby: de archeologen van RAAP en BAAC die de opgraving hebben uitgevoerd, de Historische Kring Nieuwegein en de gemeente.
In willekeurige volgorde hieronder de setjes namen waarop kan worden gestemd.
 
Atha & Dana
Atha kan moeder en zus betekenen, en is een koos- of brabbelnaam voor moeder. Dana staat voor zuigeling, maar betekent ook reizende. Dit is een verwijzing naar de Swifterbantcultuur. Deze mensen zaten op de overgang van een leven als jager/verzamelaars naar een veeteelt/landbouw samenleving, en hadden in de beginperiode nog geen vaste verblijfplaats.
 
Ava & Ynge
Ava betekent stammoeder, voorouder, ‘de leven schenkende’. Ynge betekent jong, klein en in figuurlijke zin ‘onschuldig’. Ook verwijzen beide namen naar stromend water, toepasselijk omdat ze zijn begraven langs een rivier. De letters van Ynge zijn dezelfde als die van ‘Geyn’, de middeleeuwse voorganger van Nieuwegein.
 
Fria & Danne
Fria betekent geliefde vrouw. Danne betekent zuigeling, maar ook reizend, stromend, afdwalend. Hierin zit meerdere verwijzingen. De baby is kort na haar geboorte gestorven (verder gereisd), leefde met haar volk een rondtrekkend bestaan en werd begraven langs de rivier waar ze tijdelijk waren neergestreken.