School- en sportgebouwen

Grote betrokkenheid bij toekomst scholen- en sportgebouwen

anoniem 07-11-2016 861 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen weken hebben inwoners van de wijken Doorslag, Vreeswijk en Fokkesteeg mee kunnen denken over de toekomst van de scholen- en sportgebouwen in hun wijk. Voorstel waarover gesproken is om in Doorslag en Vreeswijk terug te gaan van twee schoolgebouwen in de wijk naar één.

In Fokkesteeg gaat het om renovatie of sloop/nieuwbouw. Veel inwoners en ouders hebben deel-genomen aan de wijkgesprekken. Er leefden vooral vragen over de gevolgen van nieuwbouw voor de betreffende buurt: Past het nieuwe gebouw wel op deze plek? Wat betekent dat voor verkeer? Ook gaf men aan graag te willen weten wat er gebeurd met de locatie die vrijkomt: Komt daar woningbouw? Blijft het buurtplein Doorslag op dezelfde plek? Kan er een sportzaal blijven in Vreeswijk?

Puzzelstukjes

Peter Snoeren (wethouder onderwijs): "Ik merk dat er een grote betrokkenheid is van mensen bij dit onderwerp en daar ben ik blij mee. We kunnen nu nog geen antwoord geven op alle vragen, maar die vragen helpen ons wel om het vraag-stuk scherper in beeld te krijgen en leveren ook nieuwe ideeën op. Dat vind ik waardevol aan deze gesprekken. Het is uitdaging om de komende tijd alle puzzel-stukjes op de juiste plek te krijgen!"

Hoe verder?

Op basis van alle verkregen input gaat de gemeente in gesprek met de schoolbe-sturen en andere organisaties. Begin 2017 worden de uitkomsten van deze ge-sprekken teruggekoppeld naar de wijken tijdens een volgende wijkbijeenkomst. Alle reacties van inwoners en betrokkenen worden meegenomen in het advies aan de gemeenteraad, zodat zij uiteindelijk een afgewogen beslissing kunnen nemen.

Meer informatie?

Alle informatie over dit project, zoals verslagen en presentaties van de bijeenkom-sten, is te vinden op de website: www.ikbennieuwegein.nl. Contactpersoon is Kees Hilhorst, k.hilhorst@nieuwegein.nl of 030-6071265.

0  reacties