School- en sportgebouwen

Locatie industrieweg meest geschikt voor nieuw school- en sportgebouw

anoniem 02-02-2017 903 keer bekeken 0 reacties

Schoolbestuurders en gemeente zijn op basis van alle beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de locatie Industrieweg meer geschikt is dan de Julianaweg voor een nieuw school- en sportgebouw in de wijk Vreeswijk.

Werkbijeenkomst locatiekeuze
Tijdens de wijkbijeenkomsten in september en oktober is door wijkbewoners een alternatieve locatie aangedragen in plaats van de Julianaweg, namelijk de locatie van het Schippersinternaat aan de Industrieweg. Deze locatie bleek een serieuze optie te zijn. Dinsdag 17 januari vond een werkbijeenkomst plaats met als doel om alle argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ op een rij te zetten voor locatie Julianaweg en locatie Industrieweg. Vervolgens werd een advies aan de bestuurders meegegeven voor hun definitieve afweging. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst. Van alle betrokken partijen (scholen, sportclubs, kinderopvang, wijkplatform, ouders en omwonenden van beide locaties) waren twee personen aanwezig.

Waarom locatie de Industrieweg
De locatie Industrieweg wordt gezien als meest geschikte locatie voor een nieuw multifunctioneel school- en sportgebouw in de wijk Vreeswijk (ten opzichte van alternatieve locatie aan de Julianaweg/Prins Hendriklaan):

  • De Willem Alexanderschool kan op de locatie hun “droomschool” vervullen omdat het geen beperkingen heeft in vergelijking met de Julianaweg (beschermd stadsgezicht) en er is kinderopvang mogelijk van 0 -13 jaar.
  • Het schoolgebouw kan eventueel uitgebreid worden bij toestroom van extra leerlingen.
  • Bij de schoollocatie wordt een gymnastieklokaal gebouwd voor het bewegingsonderwijs en sportverenigingen zodat de leerlingen niet ver hoeven te lopen.
  • Er is geen tijdelijke huisvesting nodig voor de Willem Alexanderschool.
  • De ruimte aan de Industrieweg biedt bied meer mogelijkheden voor het inrichten van parkeerplaatsen en afwikkeling van het verkeer dan de Julianaweg.

Bij de herontwikkeling van de vrijkomende locaties zoals de Julianaweg, Koninginnenlaan en Emmaweg worden de bewoners zorgvuldig betrokken. En ook hoe het verkeer en de parkeergelegenheid bij die locaties ingericht wordt.

Wat vindt u ervan?
Tijdens een wijkbijeenkomst op 15 februari wordt dit voorstel toegelicht en is er de gelegenheid voor alle betrokkenen om hun reactie te geven op dit voorstel. De bijeenkomst wordt gehouden in de Willem Alexanderschool aan de Julianaweg 28 en begint om 19:30 uur. We horen dan graag wat u ervan vindt, welke punten aandacht nodig hebben bij de uitwerking van het plan en of u in het vervolgtraject weer actief betrokken wilt zijn. Kunt u niet komen, maar wilt u wel uw reactie geven? Graag! U kunt uw reactie plaatsen op het forum of mailen naar Kees Hilhorst, k.hilhorst@nieuwegein.nl.

Hoe verder?
Besluitvorming in de raad
Het voorstel voor Toekomst school- en sportgebouwen 2030 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Streven is de raadsvergadering van mei. Tijdens de commissievergadering ervoor is het mogelijk uw zienswijze te geven. Als u geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief informeren wij u over de exacte data.

Uitwerking van het plan (fase 3)
Als de raad akkoord is met het voorstel start de volgende fase, waarin de uitwerking van het plan centraal staat. Het gaat dan onder meer om een programma van eisen voor het nieuwe gebouw en om de herinrichting van de openbare ruimte. U wordt weer actief betrokken bij deze fase.

0  reacties