School- en sportgebouwen

Wat vinden betrokkenen van het proces?

anoniem 02-02-2017 600 keer bekeken 0 reacties

Het school- en sportgebouwen project bevindt zich in fase 2, hierbij is iedereen welkom om mee te denken. Dit is een mooi moment om diverse betrokkenen te vragen hoe ze de bijeenkomsten tot nu toe hebben ervaren.

Doorslag

Martijn Bakker
Directeur van basisschool De Krullevaar Martijn Bakker heeft het proces tot nu toe als zeer positief ervaren. ‘Het is heel goed dat alle belanghebbenden er bij betrokken worden en deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Ik denk dat in de diverse wijk-overleggen en tussen-overlegmomenten alle gelegenheid is geboden om inbreng te hebben. Ik had daarbij ook absoluut het gevoel dat er rekening gehouden wordt met ieders mening. Dat is volgens mij een belangrijke voorwaarde om straks in gezamenlijkheid stappen te zetten als het feitelijke bouwproces gaat starten.’

Martijn Bakker heeft ook het gevoel dat zijn bijdrage er toe doet. ‘Ik merk dat aan de reacties die ik terug krijg en aan het feit dat ik word uitgenodigd voor bijeenkomsten hierover. Knelpunten worden serieus genomen en er wordt naar reële oplossingen gezocht. Voorbeeld: In eerste instantie was het uitgangspunt dat op de plaats van onze huidige school, nieuwbouw zou komen. Maar door inbreng op de wijkoverleggen is daar nog uitgebreid nader over gesproken, zijn er vergelijkingen gemaakt met een tweede locatie, wat uiteindelijk een onderbouwd advies van allerlei betrokkenen heeft opgeleverd. Dat Is een serieuze aanpak. Ik kan dat alleen maar als positief ervaren.’

Petra Vernooij
‘Tijdens de bijeenkomsten hebben we interessante en zinvolle discussies gevoerd’, zegt Petra Vernooij van gymnastiekvereniging Moveo. ‘Het leverde mooie ideeën op, vooral ook omdat er goed naar elkaar werd geluisterd. We maken als gymnastiekvereniging nu gebruik van twee locaties. Moet dat zo blijven of kiezen we voor nieuwbouw op een andere locatie? Daar ging de discussie over met tal van argumenten voor en tegen. Deze worden verwerkt in een voorstel dat voorgelegd wordt aan de raad, waarna het weer aan ons wordt teruggekoppeld. Ik heb dan ook zeker het gevoel dat we serieus genomen worden en dat onze bijdragen er echt toe doen.’

Petra realiseert zich dat niet alle wensen op dit gebied vervuld kunnen worden. ‘Het moet allemaal wel te betalen zijn en de gemeente kan het niet iedereen volledig naar de zin maken. Maar de besluiten komen zo wel op een goede manier tot stand. Iedereen die er mee te maken heeft, wordt er bij betrokken en wordt serieus genomen. Zo komen de voorstellen echt met z’n allen tot stand en dat is zoals het moet.’

Vreeswijk

Patrick Cobussen
Als bewoner van Vreeswijk is Patrick bij alle door de gemeente gehouden bijeenkomsten. Hij heeft het proces tot nu toe als heel prettig ervaren. ‘De belanghebbenden konden al in een vroegtijdig stadium bij dit proces aanhaken en er is veel aandacht om alle wensen, situaties en zorgen zorgvuldig in kaart te brengen. De communicatie is goed en de ideeën die worden geuit worden serieus genomen en leiden hier en daar ook tot veranderingen. Dat blijft bijvoorbeeld uit het feit dat de locatie Industrieweg in Nieuw Vreeswijk nu een serieuze optie is voor een multifunctioneel gebouw voor onder meer de Willem Alexanderschool en een moderne sportaccommodatie.'

‘Onduidelijk is echter wat er gebeurt met de gebouwen die straks eventueel worden verlaten terwijl daar wel grote zorgen over zijn. Die vraag blijft onbeantwoord en dat maakt het lastig een afgewogen standpunt in te nemen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat alle knelpunten serieus worden genomen en dat er naar reële oplossingen wordt gezocht. ‘

0  reacties