School- en sportgebouwen

Grote belangstelling voor plannen scholen, woningbouw en groen

Marie Schras 30-03-2017 1262 keer bekeken 0 reacties

Zo’n 130 belangstellenden brachten woensdagavond 22 maart een bezoek aan de inloopavond over de drie thema's en deelden hun meningen en ideeën over deze plannen met elkaar en met ons.

Onder hen waren ook veel mensen die al vanaf het eerste moment bij het maken van de plannen aanwezig waren. Zij hebben er veel tijd en energie ingestoken en telkens weer actief met ons meegedacht. Dat heeft veel waardevolle informatie opgeleverd.

Reacties en vervolg
De plannen zijn nu bijna rond. Een aantal van u heeft kort voor, tijdens of na de inloopavond een reactie bij ons achtergelaten op één of meerdere plannen. Deze reacties zijn we nu aan het verwerken.

Woningbouwprogramma: De inspraakreacties op het Woningbouwprogramma 2030 bundelen we met de antwoorden in een Inspraaknota. Deze is 19 april gereed en bieden we samen met het rapport aan de gemeenteraad aan. Heeft u een inspraakreactie gegeven? Dan ontvangt u hierover per e-mail bericht. Naar verwachting behandelt de raad het rapport in mei.

Groenstructuur: De reacties op het groenstructuurplan worden meegenomen in het definitieve plan dat aan de raad wordt voorgelegd. Naar verwachting behandelt de raad het plan in mei.

School- en sportgebouwen: De reacties op het plan ‘Toekomst school- en sportgebouwen’ worden met de antwoorden in een Inspraaknota bij het plan opgenomen. Zodra deze gereed is, ontvangen de inzenders van de reactie een antwoord per e-mail. De datum voor behandeling in de gemeenteraad staat nog niet vast. Zodra deze bekend is, informeren wij u hierover.

Meer informatie
U vindt alle informatie rondom de drie thema’s hieronder terug:

Woningbouwprogramma

Groenstructuur

School- en sportgebouwen

0  reacties