School- en sportgebouwen

Fase 2: Ideevorming

Verkennen kansen en knelpunten per wijk en locatie

Tijdens een wijkgesprek is met alle betrokkenen besproken wat renovatie of sloop/nieuwbouw van het schoolgebouw betekent voor de wijk. Met elkaar zijn de kansen en knelpunten in beeld gebracht.

Activiteiten:

  • 20 september 2016: 1e wijkgesprek in Fokkesteeg
  • Februari 2017: 2e wijkgesprek in Fokkesteeg

Documenten:

Beoordelen van kansen en knelpunten

In het 1e wijkgesprek Fokkesteeg is met de aanwezigen afgesproken dat door de schoolbesturen en gemeente eerst de keuze wordt gemaakt tussen renovatie of vervangende nieuwbouw. Die keuze is bepalend voor het gesprek dat we met elkaar kunnen voeren en zal in januari/februari 2017 gemaakt worden. Bij vervangende nieuwbouw wordt een 2e wijkgesprek met alle stakeholders/wijkbewoners georganiseerd. Dit omdat een nieuw gebouw meer impact heeft op de omgeving en meer kansen biedt voor nieuwe activiteiten. In geval van renovatie zijn die mogelijkheden beperkt en voeren we het gesprek met de direct betrokkenen.

Besluitvorming over uitwerking ambities per wijk

Alle reacties van de wijkgesprekken worden meegenomen in het definitieve voorstel dat voorgelegd wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat kunnen we starten met de uitwerking van het plan.

Activiteiten:

  • In 2017: besluit in college over uitvoering periode 2017-2023
  • In 2017: besluit in de raad over uitvoering periode 2017-2023
0 bestanden: