Van woonwensen naar woningbouw

Van woonwensen naar woningbouw

In Nieuwegein wordt met plezier gewoond. Veel inwoners voelen zich thuis in hun wijk en willen daar ook in de toekomst het liefst blijven wonen. In cocreatie met bewoners, ondernemers en stakeholders is het rapport 'Woningbouwprogramma 2030' opgesteld.

Op 18 mei is het ‘Woningbouwprogramma 2030’ door de raad vastgesteld. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk:

- Waar in Nieuwegein kansen zijn voor woningbouw.
- Dat er op bepaalde locaties niet gebouwd gaat worden. 

Nieuws