Woningbouw in Galecop

Achtergrond

Op dit moment is de Altrechtlocatie aan de Rembrandthage nog open. Deze voorziening wordt in de nabije toekomst elders in de regio ondergebracht en houdt dus op te bestaan.

De onbebouwde grasstroken langs de Pier van Laerhage, Rembrandthage en Galecopperdijk waren tot voor kort gereserveerd voor de aanleg van een HOV-lijn naar Papendorp Utrecht. Maar die lijn komt te vervallen.

Altrecht en gemeente Nieuwegein slaan de handen ineen en komen hiermee tegemoet aan de behoefte vaan extra woningen in Nieuwegein. Deze locaties in Galecop zijn in het Woningbouwprogramma 2030 van de gemeente Nieuwegein aangemerkt als kansrijke woningbouwlocaties. De beoogde woningbouw draagt bij aan de woningbouwopgave uit de Woonvisie Nieuwegein 2015.

Cookie-instellingen