Ik ben Nieuwegein
Nieuwegein op de kaart
Betere Buurten
Buurtaanpak Sluyterslaan
Klimaatneutraal 2040
Winkelvisie
Omgevingsvisie

Proces

Veilig, maatschappelijk verantwoord én een stevige vinger in de pap. Dat is wat het college van B&W beoogt met een set voorwaarden (criteria) voor de winning van aardwarmte die aan de raad wordt voorgelegd. Duurzaamheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid en veiligheid zijn belangrijke pijlers die tijdens het Citisens onderzoek, tijdens stadsgesprekken en in bewonersgroepen naar voren kwamen.

Het voorstel voor het vaststellen van de voorwaarden ofwel afwegingscriteria wordt behandeld in de Avond van de Raad op 14 januari en in de raadsvergadering op donderdag 28 januari. Op 7 januari is er tevens een digitale Avond van de Raad met meesprekers, waarin we spreken over de afwegingscriteria. De uitzendingen zijn live te volgen via de Facebookpagina van de gemeenteraad.

Recent maakte Warmtebron Utrecht haar definitieve locatievoorkeur bekend: Hoek Zuidstede in Nieuwegein. Als de raad de afwegingscriteria in januari 2021 goedkeurt, dan zal het college een volgende stap nemen en de locatie beoordelen.

Op basis van deze criteria wil het college een zorgvuldige afweging maken over de locatie van het onderzoeksproject LEAN van Warmtebron Utrecht (WBU) en eventuele vervolgstappen. Dit raadsvoorstel volgt naar verwachting in april 2021. Vervolgens zal de omgeving betrokken worden, voordat er een definitief besluit wordt genomen, deze is voorzien in juli 2021.

Hieronder ziet u de globale processtappen, de tijdlijn kan nog wijzigen.

Spring naar:
Datum:
Locatie:
20:00 - 22:00

Digitale avond van de raad, waarin de raad debatteert om op 28 januari een definitief besluit te nemen.  Lees meer over Avond van de Raad

2021-01-14 14 Jan 2021 2021-01-14  -  14 Jan 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De raad besluit over de afwegingscriteria aardwarmte. Lees meer over Raadsbesluit over afwegingscriteria aardwarmte

2021-01-28 28 Jan 2021 2021-01-28  -  28 Jan 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Begin 2021: Beoordeling MER door ministerie van economische zaken (EZK) Lees meer over Beoordeling MER door ministerie van economische zaken (EZK)

2021-02-01 01 Feb 2021 2021-04-01  -  01 Apr 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Voorjaar 2021: Aanvraag en beoordeling: • Omgevingsvergunning (EZK) • Winningsvergunning (EZK) • Waterwetvergunning (waterschap Stichtse Rijnlanden) Lees meer over Aanvraag en beoordeling vergunningen

2021-02-01 01 Feb 2021 2021-05-01  -  01 May 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het principebesluit van de raad over de voorkeurslocatie WBU, inclusief besluit tot aanvang van onderhandelingen. Lees meer over Principebesluit raad over voorkeurslocatie

2021-04-01 01 Apr 2021 2021-04-01  -  01 Apr 2021
Datum:
Locatie:
14:15 - 14:45

Zomer 2021: Proces omgevings- en winningsvergunning (EZK) Lees meer over Proces omgevings- en winningsvergunning (EZK)

2021-06-26 26 Jun 2021 2021-08-26  -  26 Aug 2021
Datum:
Locatie:
14:30 - 15:00

Vaststellen concept huurovereenkomst en randvoorwaarden Lees meer over Vaststellen concept huurovereenkomst en randvoorwaarden

2021-09-01 01 Sep 2021 2021-09-30  -  30 Sep 2021
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Besluitvorming over ontwerpverklaring van geen bedenking Lees meer over Besluitvorming over ontwerpverklaring van geen bedenking

2021-09-23 23 Sep 2021 2021-09-23  -  23 Sep 2021
Datum:
Locatie:
14:30 - 15:00

Start voorbereidende werkzaamheden op boorlocatie Lees meer over Start voorbereidende werkzaamheden op boorlocatie

2021-10-01 01 Oct 2021 2021-10-01  -  01 Oct 2021
Datum:
Locatie:
14:30 - 15:00
2022-01-01 01 Jan 2022 2023-01-01  -  01 Jan 2023

Cookie-instellingen