Ik ben Nieuwegein
Nieuwegein op de kaart
Betere Buurten
Buurtaanpak Sluyterslaan
Klimaatneutraal 2040
Winkelvisie
Omgevingsvisie

Proces

Waarop moet de gemeente een mogelijke aardwarmtelocatie toetsen?

Werk en denk mee tijdens twee aardwarmtelabs

Onder welke specifieke voorwaarden kan aardwarmtewinning veilig en maatschappelijk verantwoord ingezet worden om de stadsverwarming van de Nieuwegeinse huizen te verduurzamen? Daarover willen we graag met u in gesprek tijdens twee aardwarmtelabs: de eerste is een online publieksbijeenkomst op woensdag 14 april vanaf 19.30 uur. Het tweede is een Avond van de Raad en vindt plaats op donderdagavond 22 april. Raadsleden brengen hun standpunten in en gaan met u in gesprek over de resultaten van het eerste aardwarmtelab. 

Het college van B&W werkt aan een algemeen geldend afwegingskader om locaties voor aardwarmtewinning te kunnen beoordelen op basis van criteria, zodat het college en de raad een zorgvuldige afweging kunnen maken en kunnen toetsen of een locatie die een initiatiefnemer voordraagt, geschikt is. De gesprekken in de zogenoemde aardwarmtelabs zijn een vervolg op besluitvorming door de raad. 

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel voor een afwegingskader behandeld. In een raadsbreed aangenomen, geamendeerde raadsbesluit heeft de raad het college de opdracht gegeven om het voorgestelde afwegingskader nader uit te werken, in samenspraak met de stad, deskundigen en de raad. Hiervoor is de eerder opgehaalde inbreng uit de gesprekken met de stad en de raad de basis. Zo is tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken in het najaar 2020 door inwoners een belangrijke basis gelegd. Het aangescherpte afwegingskader wordt in juli 2021 opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Werken aan concrete indicatoren

Doel van deze werksessies is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming. Tijdens de online publieksbijeenkomst willen we in kleine groepen met u als inwoner, deskundigen en belangengroepen een verdiepend gesprek voeren. Daarom kunnen maximaal 50 inwoners deelnemen. Bijna 600 inwoners die eerder in een stadsbreed onderzoek meedachten en aangaven vaker te willen meedenken, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 75% van de plekken worden voor deze groep gereserveerd. Vertegenwoordigers van belangengroepen, zoals Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein, ontvangen eveneens een persoonlijke uitnodiging. Raadsleden worden als toehoorder uitgenodigd. 

Wilt u meedoen aan de aardwarmtelabs op 14 en 22 april:

Inschrijven aardwarmtelabs

Hieronder ziet u de globale processtappen, de tijdslijn van de besluitvorming is gewijzigd. Binnenkort wordt deze aangepast.

Spring naar:
Datum:
Locatie:
20:00 - 22:00

Digitale avond van de raad, waarin de raad debatteert om op 28 januari een definitief besluit te nemen.  Lees meer over Avond van de Raad

2021-01-14 14 Jan 2021 2021-01-14  -  14 Jan 2021
Datum:
Locatie:
19:30 - 21:30

Doel van deze werksessies is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming. Lees meer over Warmtelabs (deel 1)

2021-04-14 14 Apr 2021 2021-04-14  -  14 Apr 2021
Datum:
Locatie:
19:30 - 22:30

Doel van deze werksessies is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming. Lees meer over Aardwarmtelabs (deel 2, Avond van de Raad)

2021-04-22 22 Apr 2021 2021-04-22  -  22 Apr 2021

Cookie-instellingen