Mobiliteitsvisie
Submenu

Mobiliteitsvisie

Nieuwegein blijvend in beweging

Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 vastgesteld, met daarin de uitgangspunten voor de toekomst van de mobiliteit. Deze Mobiliteitsvisie is uitgewerkt in het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030, dat op 14 oktober 2021 door de raad is vastgesteld. Dit programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren.

Doelstellingen voor mobiliteit:

  • lopen en fietsen hebben de voorkeur voor het verplaatsen binnen de stad;
  • openbaar vervoer moet een belangrijke rol spelen voor vervoer van, naar en binnen Nieuwegein;
  • de openbare ruimte / verkeersruimte moet zo zijn ingericht, dat iedereen zich kan verplaatsen, met of zonder beperking (levensloopbestendig);
  • duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn uitgangspunt;
  • autoverkeer van en naar Nieuwegein en autoverkeer tussen wijken maakt gebruik van de hoofdstructuur (H-structuur).
  • Bij alle maatregelen staat de verbetering van verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid altijd centraal.
Cookie-instellingen