Mobiliteitsvisie

Mobiliteitsvisie

Iedereen wil veilig, snel en makkelijk van A naar B reizen. Van huis naar het werk, naar de supermarkt, naar familie. We zijn met z’n allen veel onderweg. Daardoor is het soms druk op de wegen, in het openbaar vervoer en op de fietspaden.

Nieuw mobiliteitsbeleid

De gemeente wil dat Nieuwegein kan groeien en tegelijk voor de toekomst aantrekkelijk, verkeersveilig en bereikbaar is. Dat betekent dat iedereen snel op zijn of haar bestemming moet kunnen zijn, dat de stad uitnodigt om te fietsen en te lopen en auto’s en het openbaar vervoer zoveel mogelijk rijden op schone energie. Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente aan nieuw mobiliteitsbeleid: de mobiliteitsvisie 2030. Dat willen we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. In de mobiliteitsvisie geven we aan welke richting we de komende jaren op gaan op het gebied van autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes. Uw mening daarover is belangrijk. Samen met u bepalen we de toekomst van mobiliteit.

Cookie-instellingen